Moeras van Harchies

Natuurlijk gebied van de Moeras van Harchies

Zoals de meeste vochtige zones in de vallei van de Haine, ontstonden de moerassen van Harchies-Hensies-Pommeroeul in bodemverzakkingen die te wijten zijn aan de mijnbouw. De depressies werden gevormd in het midden van de jaren 1920 en vulden zich onmiddellijk met water

Zo ontstonden de vijvers die we vandaag nog zien. Dat er ooit aan mijnbouw werd gedaan, is nog steeds zichtbaar aan de vele mijnbergen. Deze milieus die zeer droog en warm zijn, herbergen een bijzondere flora en fauna. Het grootste belang van de 'Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul' schuilt echter in de vochtige zones. De vijvers en hun oeverbegroeiing beslaan een grote oppervlakte.

De moerassen tonen het grootste met riet begroeide gebied van Wallonië (meer dan 50 hectare). Het aantal diersoorten is er niet zo groot, maar het zijn wel zeldzame soorten en enkele zijn zelfs met uitsterven bedreigd. Meer dan 300 soorten werden er reeds waargenomen en ongeveer 100 daarvan hebben er minstens een keer gebroed. Enkele soorten werden in de laatste jaren niet meer opgemerkt, maar andere hebben er zich dan weer recent gevestigd.

Meer te weten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het CRIE van Harchies organiseert, op inschrijving, elke eerste zaterdag van de maand rondleidingen van 9 tot 12 uur, en op de 3de zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. https://crieharchies.natagora.be/les-marais-dharchies/les-visites-guidees

Benodigdheden: goede wandelschoenen en kleed u naargelang de weersomstandigheden.

Geen vrije bezoeken voor groepen. Min. 10 - max. 25 personen.