Wettelijke vermeldingen

Het projectmanagement en de ontwikkeling werden gerealiseerd voor het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Maison du tourisme de la Wallonie picarde) door:

La Maison du tourisme de la Wallonie picarde
Quai Saint-Brice 35
BE-7500 TOURNAI
Tél. : +32 69 78 98 16
www.visitwapi.be 

Grafisch ontwerp en ergonomie

Thuria
21 Avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim
03 88 12 66 17
contact@thuria.com
www.thuria.com

Financiering

Dit project werd gefinancierd in het kader van het FEADER - Waals Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020.

Informatie, uitgever en coördinaten

Nicolas Plouvier, directeur
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Quai Saint-Brice 35
BE-7500 TOURNAI
Tél. :+32 69 78 98 16
www.visitwapi.be

Inhoud

De inhoud op de website werd uitgewerkt door het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Hoe wij uw privacy respecteren en beschermen. Samenvattend:

Inzameling persoonlijke gegevens

U kunt onze site raadplegen zonder persoonlijke gegevens aan te leveren. Via het contactformulier vragen we een aantal inlichtingen om uw (aan)vragen te kunnen beantwoorden (aanvragen voor contacten of brochures).

Wij bewaren geen enkele van uw persoonsgegevens. Uitzondering op deze regel is onze toeristische nieuwsbrief, het Wapinews. Hierbij worden de gegevens die u doorgeeft bewaard in een bestand (databank) waartoe uitsluitend onze diensten toegang hebben. Op geen enkel moment bezorgen wij uw gegevens aan andere organisaties.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om:

In geen enkel geval worden uw gegevens overgedragen of verkocht aan derde organisaties. Dat garandeert u een bescherming tegen commerciële boodschappen en ander misbruik van uw gegevens (spam…).

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) kunnen de verzamelde persoonsgegevens enkel worden bewaard en verwerkt overeenkomstig de doeleinden omschreven in deze voorwaarden en dit uitsluitend voor de tijd die nodig is voor de toepassing ervan.   

De informatie inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Verwerkingsverantwoordelijke) en/of bij de Verwerkingsverantwoordelijke, op volgend adres dpo@ideta.be.

De eigenaars van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben bovendien het recht om deze gegevens recht te zetten, alsook om deze, op verzoek, te laten verwijderen, wetende dat, wanneer ze het recht op verwijdering inroepen vóór de datum van de loting, hun deelname zal worden geannuleerd.

Tot slot wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië de verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder voorafgaande toestemming van hun eigenaars, hetzij onder dwang van een rechterlijke instantie of om zijn ‘buitensporige verplichtingen’ van het gemeen recht na te komen.

 

Inzameling en analyse van niet-persoonsgebonden statistieken

Zoals iedere website zamelt onze server automatisch een aantal niet-persoonsgebonden gegevens in: datum en tijdstip van het bezoek, type besturingssysteem, trefwoorden die gebruikt werden om ons te vinden…

Deze statistieken dienen om onze website te verbeteren en aan te passen aan de noden van onze bezoekers.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld weten dat “50% van de bezoekers verlaten de site na 20 seconden” maar niet dat “Dhr. A. de site bezocht op uur X en ze verliet na het bekijken van 3 pagina’s”.