Het bos van Stambruges en zijn zandzee

Het bos van Stambruges en zijn zandzee

Het bos van Stambruges biedt tal van wandelpaden door een land vol legendes en verhalen

In dit oude kolenbos komen magie en religie samen: feeën, heremieten en dwaallichten delen het gebied met kruisbeelden, kapellen en vereerde bomen. De echo van de zwarte specht wordt enkel begeleid door de zware voetstappen en het gefluister van de wandelaars.

Ten zuiden van het bos strekt zich de zandzee, of zee van Stambruges, zich uit als een oude vijver van zo’n 40 hectaren. Deze vijver stond twee eeuwen geleden onder water en werd toen gevoed door regenwater. Dit visrijke waterbekken was in die tijd bijzonder geliefd bij trekkende eenden. We kunnen ons perfect inbeelden dat de Prinsen de Ligne, de eigenaars van de bossen, hier kwamen vissen op karpers en snoeken.

De ‘Arbre à clous’ (spijkerboom)

Een eeuw geleden trok het water terug en bedekte zand de vijver terwijl de sloten het werk van Moeder Natuur afmaakten. Een turfachtige heide heeft ondertussen de plaats van de vijver ingenomen en herbergt er een buitengewone flora: zoals de gewone dophei, vleesetende planten zoals de zonnedauw... Maar ook verrassende insecten zoals de zandloopkever, een vleesetend insect. Deze zeldzame planten- en diersoorten liften deze site tot het statuut van domaniaal natuurreservaat.

Meer te weten

PRAKTISCHE INFORMATIE