Madonna met Kind

 

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN - DOORNIK

Madonna met Kind

Voorgesteld door: Julien Foucart, conservator van het Museum voor Schone Kunsten

Rogier Van der Weyden, geboren in Doornik, was een van de meest invloedrijke kunstenaars van zijn tijd. Van der Weyden staat bekend om de emotie die hij in de religieuze taferelen van de laatmiddeleeuwse kunst heeft gebracht maar hij wil vooral zijn voorstellingen menselijker maken door een grote technische perfectie in de weergave van de details en de stoffen.
In dit devotieschilderij wordt het goddelijke karakter van de personages goed weergegeven door de gouden stralen die de protagonisten als een aureool omgeven. Maar door de borstvoeding aan het kindje Jezus uit te beelden in een gebaar vol natuurlijkheid en tederheid benadrukt de Doornikse schilder vooral de rol van de Maagd Maria als moeder. De band tussen de moeder en haar baby wordt ook gekenmerkt door de witheid van twee stoffen: de transparante sluier van de Maagd die over haar open borst loopt en het linnen waarin ze het kind draagt.

Rogier van der Weyden - Johannes Wierix, 1572

Achter dit werk schuilt trouwens een boeiend verhaal. Dit schilderij belandde in het begin van de 20e eeuw in de handen van de befaamde restaurateur en briljante vervalser Jef Van der Veken. De door de Vlaamse primitieven gefascineerde Van der Veken restaureerde overmatig het paneel en ging zelfs zo ver dat hij de aan de veroudering van de verf te danken barstjes nabootste. Het werk werd vervolgens in 1941 aan de nazi en maarschalk Hermann Göring verkocht. Het schilderij werd later teruggevonden door de geallieerde troepen in Berchtesgaden (Duitsland). Het werk werd in 1946 teruggegeven aan België en in 1951 toevertrouwd aan Doornik als oorlogsschade. Link naar het tweede luik van het diptiek dat bewaard is in de collecties van het Art Institute of Chicago.

Meer informatie over het Museum voor Schone Kunsten - Doornik

Ce contenu vous a-t-il plu ?

Merci d’avoir cliqué !

2 utilisateurs ont aimé ce contenu Cliquez sur le cœur pour aimer ce contenu