De Aziatische olifant

 

MUSEUM VOOR NATUURGESCHIEDENIS EN VIVARIUM

De Aziatische olifant (Elephas maximus)

Voorgesteld door: Christophe Remy, curator van het Museum voor Natuurgeschiedenis en Vivarium

De geschiedenis van deze buitengewone olifant kon worden getraceerd dankzij vier brieven uit 1839 die werden verstuurd door De heer Deyrolle, bioloog in Parijs, naar Barthélémy Dumortier, de oprichter van het museum in Doornik. Barthélémy Dumortier zal zijn invloed aanwenden en de vereiste 800 frank voorschieten zodat de leerachtige huid met de postkoets naar Doornik kon worden gebracht in 1839. In 1841 werd de olifant opgezet door Jean-Baptiste Loucheur, preparateur van het museum. De heer Vandekerchove de Kain bouwde het model in eikenhout. Ook de heren Lefebvre, schilder in Doornik, en Ménart, schoenmaker, werkten mee aan het project. Uit de betalingsopdrachten van 1841, die zorgvuldig werden bewaard in de archiefbestanden van het museum, blijkt dat de volledige operatie in totaal 741 frank en 48 centimen heeft gekost. Op die manier kon Doornik uitgroeien tot de eerste Belgische stad met een indrukwekkend dier van deze omvang. Dankzij een gulle gift van mevrouw Léa Simon-Papyn, kon het geliefde specimen volledig worden gerestaureerd in 2002. Het specimen werd erkend als “Schat” door het Waals Geweest in 2017. 

Meer info over het museum.

Brieven van M. Deyrolle

Ce contenu vous a-t-il plu ?

Merci d’avoir cliqué !

0 utilisateurs ont aimé ce contenu Cliquez sur le cœur pour aimer ce contenu