1600km van fietsknooppuntten

Het fietsnetwerk van Picardisch Wallonië bestaat
uit 1.600 kilometer bewegwijzerde routes volgens
het systeem van de knooppunten.

Dit netwerk doorkruist de 23 gemeenten van Picardisch Wallonië en de twee natuurparken.Het fietsnetwerk van Picardisch Wallonië is ook verbonden met Vlaamse,  Waalse en Franse netwerken. Dit 1600 km fietsnetwerk  bestaat voornamelijk uit kleine verharde plattelandswegen met weinig verkeer en trage wegen die voorbehouden zijn voor fietsers en voetgangers, ingericht op oude spoorlijnen en langs de rivieren (RAVeL).

Het systeem van de “Knooppunten” of “Points-noeuds” werd een vijftiental jaar geleden bedacht in Vlaanderen en heeft zich geleidelijk uitgebreid tot de hele regio van Vlaanderen, Nederland, Duitsland en tot een groot deel van de regio Wallonië.

De routes zijn met elkaar verbonden zoals een wegennet. Het grondgebied is bedekt met een dicht net van mazen, die lussen vormen. Op het terrein is elk kruispunt genummerd en voorzien van een baken met het nummer van het kruispunt en pijltjes naar de volgende genummerde kruispunten.

Op de kaart wordt elke sectie vermeld met een afstand. De wandelaar of de fietser met een kaart van het netwerk van de zone kan zo zijn route vrij samenstellen, verlengen of inkorten tijdens het traject, en oneindig veel routes creëren. Het netwerk is bovendien toegankelijk in beide richtingen.

 

Waar kaart van Picardisch Wallonië per fiets kopen ?

De nieuwe fietskaart van het vernieuwde netwerk vervangt de oude OOST en WEST kaarten, die niet langer geldig zijn. Deze unieke kaart is verkrijgbaar:

  • In de online shop van het Maison du Tourisme de Wallonie picarde: Wapishop
  • In de toeristische informatiepunten
  • In de goede boekhandels
  • Door enkele gemeentes van Picardisch Wallonië
  • Naar enkele ‘Fiets Welkom’-accommodaties en fietswinkels
  • Naar enkele toeristische informatiepunten in Vlaanderen

Om uw route te plannen: gebruik onze planner.

Andere Waalse knooppuntnetwerken zijn operationeel:

In de regio Bergen 
Ontdek het Vhello-netwerk, aangesloten op het Picardische Wallonië-netwerk

In Waals-Brabant
Ontdek het Waals-Brabant-netwerk op de fiets, aangesloten op het Picardisch Wallonië-netwerk

In de Laars van Henegouwen
Ontdek per fiets de regio Chimay - Samber en Maas

In de Oostkantons
Ontdek Ovelo

Te paard door Namen en Luxemburg
Ontdek het Pays de Famenne met de fiets