Redactioneel charter

Draag bij aan de Wapiblog

De Wapiblog is een ruimte waar toeristische informatie over Picardisch Wallonië wordt uitgewisseld. Het betreft een ruimte waar uiteenlopende inhoud online kan worden geplaatst: foto’s, filmpjes, audio- en tekstbestanden. Deze blog is oorspronkelijk een initiatief van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, wier medewerkers verhalen, foto- en videreportages en interviews delen om de streek te promoten.

Iedereen kan deelnemen aan de blog en verschillende onderwerpen en inhoud voorstellen. Door het Wapiblog formulier in te vullen en zijn artikel te valideren, is de medewerker moreel verplicht zich te houden aan bepaalde regels, zowel wat betreft inhoud als vorm.

Inhoud

Iedere medewerker is als enige verantwoordelijke voor zijn inhoud, ongeacht de aard ervan (tekst, foto’s, geluiden, filmpjes, enz.). Elk artikel vormt de weergave van een ervaring in Picardisch Wallonië. De Wapiblog is een plek van uitwisselingen waar de algemene toon positief dient te zijn. De artikels mogen geen polemisch, pornografisch of xenofoob karakter hebben of in grotere mate gevoelig kunnen liggen bij een meerderheid. Zijn eveneens verboden: illegale inhoud volgens de van kracht zijnde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, identiteitsdiefstal, boodschappen met reclame- of commerciële doeleinden, volledige kopieën van persartikels, andere blogartikels of redactionele inhoud of commentaren op andere websites.

Vorm

Probeer niet te veel afkortingen te gebruiken, vermijd sms-taal, hoofdletters en fonetische tekens. Geef de voorkeur aan kernachtig, respectvol taalgebruik. Gebruik leestekens en alinea’s. Vermijd het overmatig gebruik van tekens om de nadruk te leggen (vetgedrukte woorden), links en citaten. Verzorg uw spelling en grammatica.

Reproductierechten

De inhoud van deze artikels, geschreven en/of online geplaatst door het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, mag niet vrijelijk worden overgenomen zonder de bron te vermelden en zonder toestemming van de auteur van het artikel. Deep linking is eveneens verboden; dit houdt in dat de blogpagina’s van de Wapiblog niet ingebed mogen worden in de pagina’s van een andere website of blog.

Hyperlinks

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië geeft andere websites of andere kanalen de toestemming om de Wapiblog te citeren of een hyperlink in te voegen die verwijst naar de inhoud ervan. Deze toestemming voor het gebruik van een link geldt voor alle kanalen, uitgezonderd kanalen die polemisch, pornografisch of xenofoob zijn of informatie verspreiden die in grotere mate gevoelig kan liggen bij een meerderheid.

Goedkeuring

Het goedkeuren van de artikels heeft uitsluitend het voorkomen van misbruik van de functie ‘Publiceer een blogpost” tot doel. Er is in geen geval sprake van censuur.
De artikels worden achteraf goedgekeurd door het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië en in een mooie lay-out gegoten. Hyperlinks naar interne pagina’s van Visitwapi.be of nuttige externe pagina’s kunnen worden toegevoegd. Als uitgever heeft het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië een exclusief recht om artikels die het redactioneel charter niet respecteren niet te publiceren.

Persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is in overeenstemming met de regels vermeld in onze wettelijke voorschriften.

Wanneer u merkt dat een bericht de regels van goed gebruik vermeld in dit charter niet naleeft of dat de inhoud ervan verwerpelijk is, kunt u dit misbruik, voorzien van zo veel mogelijk details, melden aan onze redactiemedewerkers.