in Doornik
>

Les [Rencontres] Inattendues

Festival van muziek en filosiefie, in en rond het uitzonderlijke erfgoed met in het bijzonder de kathedraal van Doornik. Er wordt de nadruk gelegd op ontmoeting, tolerantie en openheid voor andere culturen.

Twee ideeën werden samengevoegd tot één concept. Enerzijds heb je het thema ‘filosofie’, een populair thema waarbij de huidige onzekerheden en veranderingen in de wereld stof tot nadenken vormen. Anderzijds is er het thema ‘muziek’ dat terug te vinden is op verschillende erfgoedsites.

Enkele honderden filosofen, muzikanten, zangers en acteurs nemen deel aan meer dan 25 spektakels, ateliers en debatten op verschillende plaatsen in de stad zoals in de kathedraal, de lakenhalle, de binnenplaats van het Bisshoppelijk paleis, de dienst voor toerisme, het bisschoppelijk seminarie en het Museum voor Schone Kunsten.