in Tournai

Tentoonstelling: “Aan de Andere Kant van de Spiegel”

In het Museum voor Natuurhistorie en Vivarium van Doornik loopt nog tot 1 september de tentoonstelling "Aan de Andere Kant van de Spiegel".

Deze tentoonstelling is het resultaat van twee jaar onderzoekswerk van de aquatische milieus in Picardisch Wallonië door het team van het Riviercontract Schelde-Leie en een tiental vrijwillige duikers-fotografen. De foto's geven blijk van een ongekende biodiversiteit. Deze reizende tentoonstelling die niet alleen mooi oogt, maar ook educatief werd opgevat, leert jong en oud over de talrijke dieren- en plantensoorten die in onze waterlopen leven.

Te zien, te doen in de buurt