1600 km van fietsknooppunten

Het systeem van de “Knooppunten” of “Points-noeuds” werd een vijftiental jaar geleden bedacht in Vlaanderen en heeft zich geleidelijk uitgebreid tot de hele regio van Vlaanderen, Nederland en Duitsland.

De fietsroutes zijn met elkaar verbonden zoals een wegennet. Het grondgebied is bedekt met een dicht net van mazen met een zijde van 1 tot 5 km, die lussen van 15 tot 25 km vormen (richtwaarden). Op het terrein is elk kruispunt genummerd en voorzien van een baken met het nummer van het kruispunt en pijltjes naar de volgende genummerde kruispunten. Op de kaart wordt elke sectie vermeld met een afstand. De fietser met een kaart van het netwerk van de zone kan zo zijn route vrij samenstellen, verlengen of inkorten tijdens het traject, en oneindig veel routes creëren. Het netwerk is bovendien toegankelijk in beide richtingen.

De knooppuntten in Picardisch Wallonië

Het fietsnetwerk van Picardisch Wallonië bestaat uit 1.600 kilometer bewegwijzerde routes volgens het systeem van de knooppunten. Dit netwerk doorkruist de 23 gemeenten van Picardisch Wallonië en de twee natuurparken.Het fietsnetwerk van Picardisch Wallonië is ook verbonden met Vlaamse,  Waalse en Franse netwerken. Dit 1600 km fietsnetwerk  bestaat voornamelijk uit kleine verharde plattelandswegen met weinig verkeer en trage wegen die voorbehouden zijn voor fietsers en voetgangers, ingericht op oude spoorlijnen en langs de rivieren (RAVeL).

Het netwerk op de dynamische kaart ontdekken

De knooppunten in Wallonië

Andere Waalse knooppuntnetwerken zijn operationeel:

Waar kaart van Picardisch Wallonië per fiets kopen ?

De nieuwe fietskaart van het vernieuwde netwerk vervangt de oude OOST en WEST kaarten, die niet langer geldig zijn. Deze unieke kaart is verkrijgbaar :